Therapieën

Medische Fitness

Medische fitness wordt uitgevoerd onder begeleiding van een fysiotherapeut. Om u optimaal te kunnen begeleiden zijn de groepen klein, maximaal 6 personen. Er zijn vaste trainingstijden, waardoor er wekelijks in dezelfde groep getraind wordt. Elke deelnemer heeft een individueel opgesteld trainingsprogramma, wat aangepast kan worden om effectief te blijven trainen. Er zijn specifieke trainingsgroepen zoals voor rug en nek, ouderen en hart- en longen.

Tijden:

Dinsdag 10:30 – 11:30 uur

Vrijdag 9:30 – 10:30 uur

Orthopedische klachten

Orthopedische aandoeningen zijn klachten aan spieren, pezen, banden of bot structuren zoals gewrichten. Soms zijn deze aangeboren, maar ze kunnen ook later ontstaan tijdens het sporten, na een operatie of door ouderdom. De therapeuten van Coenen Fysiotherapie kunnen u helpen revalideren van diverse orthopedische klachten. Denk hierbij aan:

  • Sportgerelateerd: voorste kruisband letsel, enkel distorsie, overbelasting van spieren en pezen
  • Na operatie: nieuwe knie, nieuwe heup, schouderletsel

Onder het sub-item Zorgpad is onze werkwijze voor het behandelen van een nieuwe knie en/of een nieuwe heup te zien.

Kijk ook eens naar de oefeningen voor de stabilisatie van de enkel en knie op deze website onder de kop informatie/oefeningen.

Zorgpad Totale Heup

Zorgpad Totale Knie

Zorgpad CVA

Psychomotorische Therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode waarbij psychosociale of psychosomatische klachten via bewegen en lichamelijkheid behandeld worden.
Het is een ervaringsgerichte therapie, gericht op het herkennen van lichaamssignalen, gedragspatronen en het ontwikkelen van een realistische lichaams/zelfbeeld. Door te doen, te ervaren en door ervaringen te verduidelijken, krijg je middelen in handen om problemen aan te pakken,  klachten te verminderen of deze beter te hanteren.

Lichaamsgericht
Een psychomotorisch therapeut richt zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, lichaamssignalen, ademhaling en lichaamsbeleving. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van ontspanningstechnieken en lichaamsbewustzijnsoefeningen.

Bewegingsgericht
Aan de hand van sport, spel- en andere bewegingssituaties kunt u met behulp van een psychomotorisch therapeut inzicht krijgen in uw gedachten, gevoelens en handelingen. Daarnaast biedt de psychomotorische therapie een veilige plek om met nieuw en ander gedrag te experimenteren.

Psychomotorische therapie en fysiotherapie:
Binnen de werkwijze van Coenen fysiotherapie is er aandacht voor de gehele mens. Veel lichamelijke problemen en klachten beïnvloeden het dagelijks leven en daardoor de persoon als geheel.
Anderzijds kan uw dagelijks leven, gedachten, gevoelens en gedrag ook invloed hebben op uw lichaam en lichamelijke klacht. Zo kan het doen van te veel of te weinig activiteiten zorgen voor meer pijn en vermoeidheid. Maar ook uw manier van omgaan met de lichamelijke klacht of stressvolle situatie kan zorgen dat een klacht verergerd of juist minder wordt. Als een klacht lang duurt of erg veel invloed heeft op uw dagelijks leven, heeft het vaak meer invloed op de persoon als geheel. Bijvoorbeeld bij het hebben van veel of langdurige pijn, chronische vermoeidheid, Niet -Aangeboren Hersenletsel (NAH), een progressieve ziekte of rugklachten.

Psychomotorische therapie en psychosociale problematiek:
Een psychomotorische therapeut kan u helpen bij diverse klachten, zoals stress –en spanningsklachten, stemmingsproblemen, emotieregulatie, agressieregulatie of assertiviteit.
Voor meer informatie over psychomotorische therapie bij kinderen, jongeren of volwassenen kijk op www.beweegmij.nl

Neurologische klachten

Een ongeluk, beroerte, hersentumor of hersenvliesontsteking kan Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) veroorzaken. De impact op het leven van de patiënt is enorm. Wij ondersteunen de patiënt bij het leren omgaan met de lichamelijke beperkingen en met de niet zichtbare beperkingen: vermoeidheid en veranderingen in geheugen, emotie en karakter. Neuro-revalidatie verbetert de functionele fysieke fitheid en daarmee de kwaliteit van leven.
IMG_0180-marlies-koffie-150x150
De loopvaardigheid en de verplaatsingsvaardigheid van de patiënt wordt getraind. Denk hierbij aan het verplaatsen vanuit bed naar bijvoorbeeld de douche, een stoel of het toilet.

Sensomotoriek (HKZ)

Bij Coenen Fysiotherapie is er speciale kennis aanwezig met betrekking tot sensomotoriek.

Wat is sensomotoriek?
Het woord sensomotoriek is een koppeling van twee woorden, sensoriek en motoriek. Onder sensoriek verstaat men het opdoen van prikkels van de zintuigen zoals zien, horen en voelen. Het tweede woord motoriek betekent het vermogen om te bewegen. Sensomotoriek is dus de koppeling tussen de zintuigen en het vermogen om te bewegen. Een voorbeeld uit het dagelijks levens is het vangen van een bal. Hiervoor is het van belang dat men door middel van de zintuigen de juiste bewegingen kan maken om zo de bal te vangen.

Sensomotoriek bij een kind
Voor een kind is een goede sensomotorische ontwikkeling van groot belang. Verstoring in de motorische en/of sensomotorische ontwikkeling kan zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling zoals het sociaal en/of psychisch functioneren. Tijdig signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang. Bij Coenen Fysiotherapie is deze specifieke kennis aanwezig. De fysiotherapeut is in staat te differentiëren tussen een normale, vertraagde en/of een afwijkende ontwikkeling en de juiste behandelmethode aan te bieden.

Deze vorm van therapie valt onder de HKZ certificering.

Geriatrie / Ouderen zorg (HKZ)

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatrie fysiotherapeut). De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Werkzaamheden
Tot het werk van de geriatrie fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Geriatrie fysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen.

Opleiding
Geriatrie fysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatrie fysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatrie fysiotherapeut wordt gewaarborgd door het CKR (Centraal Kwaliteits Register). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatrie fysiotherapie. Geregistreerde geriatrie fysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis. Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, kan men na de negende behandeling veelal in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed.

IMG_5714-150x150

Chronische aandoeningen
Er bestaat een duidelijke relatie tussen het aantal chronische aandoeningen, de kwetsbaarheid van de ouderen en de beperkingen van de alledaagse vaardigheden. De kwetsbaarheid veroorzaakt door de biologische leeftijd en ziekten is een voorspeller van valrisico, beperkingen adl en de zorgbehoefte. Van de 80 plusser heeft 75% 2 of meer chronische aandoeningen.

Verwijzingen
Huisartsen kunnen bij de verwijzing van ouderen gebruikmaken van de criteriumlijst geriatrie fysiotherapie. Wij maken gebruik van Zorgdomein voor berichtenverkeer. Wanneer een patiënt aan 2 of 3 criteria voldoet is het zeer wenselijk de patiënt door te verwijzen naar een geriatrie fysiotherapeut. De zorg rondom de kwetsbare ouderen wordt gekenmerkt door multidisciplinaire zorg, samenwerking en de huisarts die de regie voert.

Deze vorm van therapie valt onder de HKZ certificering.

In de thuiszorg (HKZ)

In onze praktijk kunt u terecht voor Fysiotherapie in de Thuiszorg. Dit is een zorgvernieuwend initiatief in de fysiotherapie. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, u kunt met uw klachten rechtstreeks bij de fysiotherapeut terecht.

Voor wie?
De werkzaamheden richten zich op “kwetsbare” mensen met problemen in de thuissituatie zoals ouderen, (chronisch) zieken, terminale patiënten en mensen die weer thuiskomen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

Fysiotherapie in de Thuiszorg
Het doel van de FTZ is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren. Daarbij richt de FTZ zich op factoren als behoud van zelfstandigheid, valpreventie, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven. De thuiszorgfysiotherapeut komt op afspraak bij de mensen, die met deze kwetsbare situaties te maken hebben, aan huis. Bij complexere zorgvragen vindt overleg plaats met andere hulpverleners om tot een goede zorgafstemming te komen. Vaak zijn de huisarts, thuiszorg en ergotherapeut hierbij betrokken.

Bij welke klachten en problemen?
De Fysiotherapeut in de Thuiszorg kan ingeschakeld worden bij/voor:

  • Kwetsbare balans in de thuissituatie: redden cliënt en mantelzorger het nog alleen thuis? Ondersteunen/verbeteren van functionele activiteiten.
  • Valpreventie: als de cliënt gevallen is, bang is om te vallen of wankel ter been is. Risico-inventarisatie, herwinnen van zelfvertrouwen, balanstraining, advies/aanschaf van loophulpmiddelen.
  • Mobiliteitsbeperkingen: moeite met dagelijkse bewegingen zoals transfers, opstaan/zitten gaan, traplopen. Reactiveren bij inactiviteit.Slechte conditie of spierverzwakking.
  • Mantelzorgondersteuning: de zorg is fysiek te zwaar voor de mantelzorger
  • Terminale cliënten: houdingsadviezen, transfers, pijnbestrijding, oedeem, ademhaling, ontspanning.
  • Ontslag uit het ziekenhuis: controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit,voortzetting van behandeling/revalidatie. Bevorderen van zelfredzaamheid.
  • Opname-indicatie voor het verpleeghuis.
  • Voor de thuiszorgverleners: advies bij transfers/verzorging/hulpmiddelen wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt.

De behandeling
De behandeling vindt thuis plaats. Tijdens de eerste sessie vindt een intake-gesprek plaats en wordt een behandelplan opgesteld. De fysiotherapie sessies duren 30 minuten.

Door de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie is meestal geen verwijzing nodig. Ik neem contact op met de huisarts als meer informatie nodig is over de aanwezige klachten.

Om een afspraak te maken kunt u bellen 040-2076620.

Deze vorm van therapie valt onder de HKZ certificering.