Eerstelijn

De fysiotherapeuten werken nauw samen met de huisartsen en praktijk ondersteuners. Zeer regelmatig hebben ze contact met elkaar over het behandelplan. Wanneer een patiënt zonder verwijzing bij een fysiotherapeut komt wordt er een screenings formulier naar de huisarts gestuurd. Aan het einde van elke behandelperiode wordt de verwijzer op de hoogte gesteld van de resultaten. Dit is vastgelegd in de richtlijn verslaglegging van het KNGF. Wanneer dit wenselijk is wordt er overlegd met andere paramedici zoals de ergotherapeut, podotherapeut, orthopedische schoenmaker of diëtiste.