Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw therapeut?

 1. In gesprek gaan met uw therapeut.
 2. Een klacht indienen bij de praktijk. (door middel van Klachtenformulier)
 3. De therapeut en/of de praktijkhouder bespreekt de klacht met de klager. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor de klacht van de klager te vinden.
 4. Praktijk geeft binnen zes weken schriftelijk een oordeel over de klacht en de te nemen maatregelen. Deze termijn mag praktijk indien nodig met vier weken verlengen.
 5. Wanneer klager het niet eens is met het oordeel dan kan hij/zij het  geschil voorleggen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen.  (door middel van Meldformulier geschillen)
 6. De praktijk informeert haar aansprakelijkheidsverzekeraar, indien van toepassing, als:
  – De geschillencommissie wordt ingeschakeld;
  – De patiënt om een vergoeding vraagt.
 7. Er geldt een geheimhoudingsplicht voor betrokkenen bij de meldingsprocedure. De betrokken medewerkers mogen alleen aan anderen gegevens geven als de patiënt en/of melder hiermee instemt.