De praktijk is aangesloten bij het netwerk geriatrie Eindhoven. Vanuit de geriaters van het Catharinaziekenhuis is in 2009 een begin gemaakt voor samenwerking. www.geriatrienetwerkeindhoven.nl

Momenteel worden patiënten  door de geriaters gericht verwezen naar de aangesloten praktijken. Er zijn afspraken gemaakt over verslaglegging en inhoud van de behandelingen.

Voor oudere mensen die meer dan 2 keer in het afgelopen half jaar zijn gevallen is de mobiliteit poli opgericht. Het doel van de poli is dat er goed onderzoek gebeurt naar de oorzaak van het vallen. En vervolgens een gericht advies over op welke manier het vallen kan worden verminderd.

Het onderzoek op de mobiliteit poli bestaat uit 2 delen. De eerste afspraak is bij de klinisch geriater die een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek doet. De tweede afspraak is een dagopname. Tijdens die dag wordt de patiënt onderzocht door de revalidatiearts, de fysiotherapeut en komt de ergotherapeut kennismaken. Als het nog nodig is dat andere specialisten u onderzoeken, of als er nog verder onderzoek nodig is, wordt geprobeerd dit ook op deze dag te regelen. In de loop van de week wordt u thuis bezocht door een ergotherapeut.
Wanneer iedereen van het team zijn gegevens compleet heeft, wordt in gezamenlijk overleg een advies bepaald. Dit advies wordt besproken met de patiënt en contactpersoon en aan de huisarts doorgegeven. De huisarts kan verwijzen naar de mobiliteit poli. De aanmelding gebeurt via de poli geriatrie.

In het kader van het 10 jarig bestaan in september 2011 van de afdeling geriatrie in het Catharinaziekenhuis  zijn de powerpoint presentatie in te zien via http://www.cze.nl/ 10 jarig bestaan geriatrie, Bewegen en het brein, Better in and Better out, Ouderen motiveren tot bewegen en Ouderen in beweging.