Vragenlijsten

De Tilburg Frailty Indicator

Vragenlijst om inzicht te krijgen in de mate van kwetsbaarheid voor ouderen.

1 Kunt u onvoldoende lichamelijk actief zijn? 0 ja 0 nee
2 Bent u de afgelopen periode veel afgevallen zonder dit zelf te willen? veel is: 6 kg of meer in de afgelopen 6 maanden of 3 kg of meer in de afgelopen maand). 0 ja 0 nee
3 Heeft u problemen in het dagelijks leven door slecht lopen? 0 ja 0 nee
4 Heeft u problemen in het dagelijks leven door het slecht kunnen bewaren van uw evenwicht? 0 ja 0 nee
5 Heeft u problemen in het dagelijks leven door slecht horen? 0 ja 0 nee
6 Heeft u problemen in het dagelijks leven door slecht zien? 0 ja 0 nee
7 Heeft u problemen in het dagelijks leven door weinig kracht in uw handen? 0 ja 0 nee
8 Heeft u problemen in het dagelijks leven door lichamelijke moeheid? 0 ja 0 nee
9 Heeft u klachten over uw geheugen? 0 ja 0 soms 0 nee
10 Heeft u zich de afgelopen maand somber gevoeld? 0 ja 0 soms 0 nee
11 Heeft u zich de afgelopen maand nerveus of angstig gevoeld? 0 ja 0 soms 0 nee
12 Kunt u slecht omgaan met problemen? 0 ja 0 nee
13 Woont u alleen? 0 ja 0 nee
14 Mist u wel eens mensen om u heen? 0 ja 0 soms 0 nee
15 Ontvangt u onvoldoende steun van andere mensen? 0 ja 0 nee

Wanneer u 5 of meer vragen met ja beantwoord hebt, is de kans groot dat u een verhoogd risico hebt om een kwetsbare oudere te zijn.

Het advies is om contact op te nemen met uw huisarts of gespecialiseerde fysiotherapeut voor ouderenzorg.

Patiënt Specifiek Klachten

Meetinstrument: De Patiënt Specifiek Klachten (PSK)

Beschrijving
Het meetinstrument Patiënt Specifiek Klachten is een manier om de functionele status van de individuele patiënt te bepalen. De patiënt selecteert de voor hem/haar 3 tot 5 belangrijkste klachten op het gebied van fysieke activiteiten. Deze activiteiten moeten voor de patiënt persoonlijk relevant (belangrijk) zijn, de patiënt moet hinder ervaren bij de uitvoering en uitvoering moet regelmatig
plaatsvinden (per week). Bij algemene functionele status vragenlijsten zijn niet alle gevraagde items relevant voor een patiënt. Terwijl aan de andere kant relevante activiteiten niet zijn opgenomen in de vragenlijst. Het is daarom zinvol om de patiëntspecifieke functionele status samen met een algemenere ziektespecifieke lijst te combineren.

Patiënt instructie
Selecteer de voor u belangrijkste klachten uit deze lijst. Belangrijke klachten zijn die activiteiten die u veel moeite kosten met uitvoeren, die u regelmatig moet doen en die u graag weer beter wil kunnen uitvoeren. Na selectie vindt er een rangschikking plaats van 1 t/m 5. De drie belangrijkste worden uiteindelijk gescoord.

Scoring
Per activiteit wordt een 10 cm visuele analoge schaal (VAS) ingevuld. Aan de patiënt wordt gevraagd aan te geven hoeveel moeite het kost om de genoemde activiteit uit te voeren door een streepje te
zetten op de lijn. Het linker uiteinde van de schaal is gedefinieerd als ‘geen enkele moeite’ en het rechter uiteinde betekent ‘onmogelijk’. De totaalscore is de afstand (mm) van 0 tot aan het streepje van alle drie de activiteiten samen. Bij vervolgmetingen heeft de patiënt inzage in zijn vorige scores.

Lijst Patiënt Specifieke Klachten (Beurskens 1996)
Activiteiten en bewegingen waarbij u last kunt hebben van uw pijnklachten.
Uw pijnklachten hebben invloed op activiteiten en bewegingen die u dagelijks doet en moeilijk te vermijden zijn. Voor iedereen zijn de gevolgen van chronische pijn verschillend. Ieder persoon zal
bepaalde activiteiten en bewegingen graag zien verbeteren door de behandeling. Hieronder staan een aantal activiteiten en bewegingen die u veel moeite kosten om uitvoeren vanwege uw pijn. Probeer de problemen te herkennen waar u de afgelopen week door uw pijn last van had. Kleur of kruis het bolletje aan voor deze activiteit. We vragen u die problemen aan te kruisen die U HEEL BELANGRIJK VINDT en die U het liefste zou ZIEN VERANDEREN in de KOMENDE MAANDEN.

 • in bed liggen
 • omdraaien in bed
 • opstaan uit bed
 • opstaan uit een stoel
 • gaan zitten op een stoel
 • lang achtereen zitten
 • in/uit de auto stappen
 • rijden in een auto of bus
 • fietsen
 • staan
 • lang achtereen staan
 • licht werk in en om het huis
 • zwaar werk in en om het huis
 • in huis lopen
 • wandelen
 • hardlopen
 • het dragen van een voorwerp
 • iets oprapen van de grond
 • tillen
 • op bezoek gaan bij familie, vrienden of kennissen
 • uitgaan
 • seksuele activiteiten
 • uitvoeren van werk
 • uitvoeren van hobby’s
 • uitvoeren van huishoudelijk werk
 • sporten
 • op reis gaan
 • andere activiteiten

De 5 belangrijkste activiteiten zijn:

 1. ____________________________________
 2. ____________________________________
 3. ____________________________________
 4. ____________________________________
 5. ____________________________________

Van de 5 belangrijkste activiteiten worden de eerste 3 gescoord via een VAS schaal.

Voorbeeld hoe in te vullen:

Probleem: wandelen

Plaatst u het streepje links dan kost het wandelen u weinig moeite
geen enkele moeite ____|____________________________________ onmogelijk

Plaatst u het streepje rechts dan kost het wandelen u veel moeite
geen enkele moeite ___________________________________|_____onmogelijk

Hoe kies ik de juiste rollator?

Ga naar http://www.rollatoradvies.nl/

Deze wijst u de weg naar de rollator die bij u past. Raadpleeg tevens uw behandelde fysiotherapeut of een geriatrie fysiotherapeut.

Weekrooster activiteitenweger

Activiteitenweger uitrekenen

Activiteitenweger basisniveau uitrekenen