In onze praktijk kunt u terecht voor Fysiotherapie in de Thuiszorg. Dit is een zorgvernieuwend initiatief in de fysiotherapie. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, u kunt met uw klachten rechtstreeks bij de fysiotherapeut terecht.

Voor wie?
De werkzaamheden richten zich op “kwetsbare” mensen met problemen in de thuissituatie zoals ouderen, (chronisch) zieken, terminale patiënten en mensen die weer thuiskomen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

Fysiotherapie in de Thuiszorg
Het doel van de FTZ is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren. Daarbij richt de FTZ zich op factoren als behoud van zelfstandigheid, valpreventie, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven. De thuiszorgfysiotherapeut komt op afspraak bij de mensen, die met deze kwetsbare situaties te maken hebben, aan huis. Bij complexere zorgvragen vindt overleg plaats met andere hulpverleners om tot een goede zorgafstemming te komen. Vaak zijn de huisarts, thuiszorg en ergotherapeut hierbij betrokken.

Bij welke klachten en problemen?
De Fysiotherapeut in de Thuiszorg kan ingeschakeld worden bij/voor:

  • Kwetsbare balans in de thuissituatie: redden cliënt en mantelzorger het nog alleen thuis? Ondersteunen/verbeteren van functionele activiteiten.
  • Valpreventie: als de cliënt gevallen is, bang is om te vallen of wankel ter been is. Risico-inventarisatie, herwinnen van zelfvertrouwen, balanstraining, advies/aanschaf van loophulpmiddelen.
  • Mobiliteitsbeperkingen: moeite met dagelijkse bewegingen zoals transfers, opstaan/zitten gaan, traplopen. Reactiveren bij inactiviteit.Slechte conditie of spierverzwakking.
  • Mantelzorgondersteuning: de zorg is fysiek te zwaar voor de mantelzorger
  • Terminale cliënten: houdingsadviezen, transfers, pijnbestrijding, oedeem, ademhaling, ontspanning.
  • Ontslag uit het ziekenhuis: controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit,voortzetting van behandeling/revalidatie. Bevorderen van zelfredzaamheid.
  • Opname-indicatie voor het verpleeghuis.
  • Voor de thuiszorgverleners: advies bij transfers/verzorging/hulpmiddelen wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt.

De behandeling
De behandeling vindt thuis plaats. Tijdens de eerste sessie vindt een intake-gesprek plaats en wordt een behandelplan opgesteld. De fysiotherapie sessies duren 30 minuten.

Door de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie is meestal geen verwijzing nodig. Ik neem contact op met de huisarts als meer informatie nodig is over de aanwezige klachten.

Om een afspraak te maken kunt u bellen 040-2076620.

Deze vorm van therapie valt onder de HKZ certificering.