Coenenfysiotherapie heeft in 2019 met alle zorgverzekeraars (behalve DSW, Ditzo, Stad Holland) een contract afgesloten. In de basis verzekering wordt fysiotherapie vergoed voor kinderen onder de 18 jaar en chronische patiënten na de eerst twintig behandelingen. Verder is het afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die men heeft afgesloten. Controleer hiervoor zelf de polisvoorwaarden van uw verzekering. Indien er geen contractuele (prijs)afspraken bestaan met uw zorgverzekeraar ontvangt u zelf een nota op basis van onze praktijktarieven..

Tarieven Coenenfysiotherapie 2019.

Intake en onderzoek € 61,43
Intake en onderzoek aan huis € 72,25
Fysiotherapeutische behandeling € 42,63
Aan huis behandeling € 60,89
Extra lange behandeling € 64,90
Eenmalig onderzoek € 86,53
Geriatrie behandeling € 56,26
Geriatrie behandeling aan huis € 69,33
Niet nagekomen afspraak € 35,00
Valpreventie onderzoek (1 – 1½ uur) € 145,60
Consult sportmedisch spreekuur gratis
Intake Psychomotorische therapie €70,00
Psychomotorische therapie behandeling €60,00

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut/psychomotorisch therapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 75% in rekening worden gebracht.
  3. Geldt alleen voor particuliere nota’s: betaling voor de diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Voor behandelingen die niet in de aanvullende verzekering vergoed worden krijgt u een nota met praktijktarieven.
  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. Zie betalingsvoorwaarden MediCas B.V.