Coenenfysiotherapie heeft in 2018 met alle zorgverzekeraars (behalve DSW) een contract afgesloten. In de basis verzekering wordt fysiotherapie vergoed voor kinderen onder de 18 jaar en chronische patiënten na de eerst twintig behandelingen. Verder is het afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die men heeft afgesloten. Controleer hiervoor zelf de polisvoorwaarden van uw verzekering. Indien er geen contractuele (prijs)afspraken bestaan met uw zorgverzekeraar ontvangt u zelf een nota op basis van onze praktijktarieven..

Tarieven Coenenfysiotherapie 2018.

Intake en onderzoek € 59,07
Screening € 16,85
Fysiotherapeutische behandeling € 40,99
Aan huis behandeling € 58,55
Extra lange behandeling € 62,40
Eenmalig onderzoek € 83,20
Rapporten € 45,00
Instructie / overleg ouders van patiënt € 45,00
Niet nagekomen afspraak € 29,58
Oedeem behandeling € 60,32
Geriatrie behandeling € 56,26
 Valpreventie onderzoek (1 – 1½ uur)  € 145,60
Consult sportmedisch spreekuur gratis

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 75% in rekening worden gebracht.
  3. Geldt alleen voor particuliere nota’s: betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Voor behandelingen die niet in de aanvullende verzekering vergoed worden krijgt u een nota met praktijktarieven.
  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. Zie betalingsvoorwaarden MediCas B.V.