De vakantie is voorbij. Iedereen is weer druk,druk,druk: werk, verenigingen, vergaderingen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Iedereen “rent” zichzelf weleens voorbij. De dagen zijn volgepland met activiteiten. Dit hoeft geen probleem te zijn, voor iedereen die gezond is. Na voldoende nachtrust of bijvoorbeeld een rustig weekend, kan men er weer fris tegenaan.

Maar in Nederland ervaren 500.000 mensen beperkingen in het dagelijks leven doordat ze moe zijn. De oorzaken moeten vaak gezocht worden in het hebben van een chronische ziekte zoals reumatische artritis, een beroerte of na een behandeling van kanker. Factoren die van invloed zijn op de vermoeidheid en die vermoeidheid uitlokken zijn biologisch(ziekte activiteit en infectie) en psychisch(stress) van aard. Bij mensen met chronische vermoeidheid is de hoeveelheid activiteiten die zij op een dag aan kunnen wisselend. Het is moeilijk om daar een dagplanning van te maken. De activiteitenweger kan hierbij helpen.

Wat doet de activiteitenweger?
Hij maakt de belasting voor de dag en week meetbaar. Hij zet aan tot het maken van keuzes en stimuleert daarmee een actieve houding om blijvende gedragsverandering te realiseren.

Hoe gaat dit in zijn werk ?
Om inzicht te krijgen in het energieverbruik over de dag is het noodzakelijk het beginniveau vast te stellen. Hoeveel activiteiten kunt u elke dag aan? Hiervoor is het belangrijk om een aantal dagen bij te houden welke activiteiten u uitvoert. Alle activiteiten krijgen een score, gerelateerd aan de zwaarte, namelijk licht, gemiddeld, zwaar en ontspanning. Aan deze scores worden vervolgens punten verbonden.

Hoe stelt u vast welke en hoeveel activiteiten u aankunt zonder uzelf over of onder te belasten?
De ergotherapeut of gespecialiseerde fysiotherapeut maakt samen met u een berekening, maar u kiest uiteindelijk zelf uw eigen basisniveau. Het aantal punten, basisniveau, behoedt u voor het overschrijden van grenzen. Vaak is het mogelijk om het basisniveau na enige tijd te verhogen. Het vinden en vasthouden van een balans in de uitvoering van de dagelijkse activiteiten is een hele uitdaging.

Herkent u zichzelf in bovenstaande situatie?
Zijn uw dagen onevenwichtig verdeeld?

Dan is de activiteitenwijzer misschien iets voor u. Om te leren werken met dit middel hebt u begeleiding nodig van een ergotherapeut of gespecialiseerde fysiotherapeut.

Voor meer informatie over formulieren basis nulmeting en weekplanning kijk op de website www.coenenfysiotherapie.nl.

Sjaak Coenen, Riethoven.
Gespecialiseerd fysiotherapeut in chronische pijn en vermoeidheid.