Psychomotorische therapie (pmt) is een behandelmethode voor psychosociale klachten en psychiatrische stoornissen. Psychomotorische therapie (pmt) kan u helpen om inzicht te krijgen in uw gedachten, gevoelens en gedrag. U kunt leren om uw lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en uw klachten en problemen anders te benaderen.

Het doel van pmt is het verminderen of wegnemen van klachten.

Psychomotorische therapie en fysiotherapie

Binnen de werkwijze van Coenen fysiotherapie is er aandacht voor de gehele mens. Veel lichamelijke problemen en klachten beïnvloeden het dagelijks leven en daardoor de persoon als geheel.

Zo kan een lichamelijke klacht invloed hebben op uw:

 • Gevoelens/ emoties

Bijvoorbeeld: verdriet, onzekerheid/ angst, negatieve stemming, boos, prikkelbaar, kort lontje, spijt etc.

 • Gedachten

Bijvoorbeeld: negatieve gedachten zoals ”het zal nooit meer beter worden’ of ‘anderen zullen wel denken dat ik mij aanstel’.

 • Gedrag en sociaal contact

Bijvoorbeeld: Minder bewegen/ sporten, meer thuis blijven, minder contact met vrienden/ familie, meer ruzie.
Als een klacht langer duurt of erg veel invloed heeft op uw dagelijks leven heeft het vaak meer invloed op de persoon als geheel. Bijvoorbeeld bij het hebben van veel of langdurige pijn,  chronische vermoeidheid, niet aangeboren hersenletsel (NAH), een progressieve ziekte of rugklachten.

Zo kan  veel ‘pijn hebben’ zorgen voor verdriet, een negatieve stemming, negatieve gedachten zoals ‘het zal nooit meer beter worden’ of ‘anderen zullen wel denken dat ik mij aanstel’ maar het kan ook invloed hebben op uw werk, of activiteiten, zo gaat u misschien minder bewegen omdat dat pijn doet of blijft u meer thuis waardoor u minder contact hebt met vrienden.

Binnen de psychomotorische therapie leert u deze gevoelens en gedachten te herkennen en eventueel te veranderen. U leert om weer in beweging te komen en hobby’s en sociaal contact weer op te pakken zonder daarbij te veel te doen en over uw grens te gaan.

Maar uw dagelijkse leven, gedachten, gevoelens en gedrag hebben ook invloed op uw lichaam en lichamelijke klacht.  Zo kan het doen van te veel of te weinig activiteiten zorgen voor meer pijn en vermoeidheid. Maar ook uw manier van omgaan de lichamelijke klacht of stressvolle situaties kan zorgen dat een klacht verergerd of juist minder wordt.

Wat een lichamelijke klacht kan veroorzaken of verergeren:

 • Dagelijks leven
  Bijvoorbeeld: het hebben van te veel of te weinig activiteiten/ beweging, een drukke baan, veel verantwoordelijkheid.
 • Gevoelens/ emoties
  Bijvoorbeeld: verdriet, neerslachtigheid, stress/ spanning, frustratie, angst, onzekerheid.
 • Gedachten
  Bijvoorbeeld: Piekeren en u veel zorgen maken, gedachten zoals: ‘Ik kan er toch niks aan doen’ ‘ Ik moet nog..’  ‘wat nou als…’.
 • Gedrag en sociaal contact
  Bijvoorbeeld uw manier van omgaan met problemen en stress, moeite met het bewaken van uw grenzen, moeite om rust te nemen of hulp te accepteren.

Zo kan iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH) moeite hebben om te accepteren dat zijn leven anders is dan voor het hersenletsel. Deze persoon  zal daardoor vaak te veel doen en te weinig rust nemen waardoor iemand eerder vermoeid en overprikkelt raakt. Ook komen bijvoorbeeld spanning en pijnklachten zoals pijn in de rug, schouders en nek, hoofdpijn en snel geïrriteerd en vermoeid raken vaak voor bij  iemand die perfectionistisch is, moeite heeft om grenzen te herkennen en aan te geven en moeilijk kan ontspannen.

Binnen de psychomotorische therapie kan de aandacht dan liggen op het herkennen van vermoeidheid en het herkennen, aangeven en bewaken van uw grenzen. Ook kunt u leren wat ontspanning brengt en hoe u dit in uw dagelijks leven kunt toepassen.

Lichaamsgericht
Een psychomotorisch therapeut richt zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van ontspanningstechnieken en lichaamsbewustzijnsoefeningen.

Bewegingsgericht
Aan de hand van sport, spel- en andere bewegingssituaties kunt u met behulp van een psychomotorisch therapeut inzicht krijgen in uw gedachten, gevoelens en handelingen. Daarnaast biedt de psychomotorische therapie een veilige plek om met nieuw en ander gedrag te experimenteren.

Doelgroep
Een psychomotorisch therapeut kan u bijvoorbeeld helpen bij klachten zoals:

 • Stress- en spanningsklachten (o.a. burn-out)
 • Lichamelijke klachten die niet (geheel) medisch te verklaren zijn
 • Een negatieve lichaamsbeleving
 • Moeite met het omgaan of accepteren van emoties
 • Stemmingsproblemen (o.a. depressiviteit)
 • Een negatief zelfbeeld/onzekerheid (o.a. assertiviteit)
 • Moeite met het controleren van boosheid (o.a. agressiviteit)
 • Eetproblemen (eetbuien, anorexia, boulimia)
 • (Faal)angstklachten
 • Moeite om grenzen te herkennen, aan te geven en te bewaken

Psychomotorische therapie is geschikt voor alle leeftijdscategorieën: kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.  Het kan aangeboden worden in groepen of individueel.

Aan de hand van een hulpvraag, intake en eventuele vragenlijsten en observaties wordt samen met u doelen opgesteld en een behandelplan gemaakt. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.
Voor meer informatie, maak een afspraak. 040-2076620.