Om de mens zolang mogelijk de regie over zijn leven te laten behouden willen wij hem op alle dimensies van het systeem (persoonsgebonden, relationeel en omgeving gebonden) handvatten bieden. Aangrijpingspunt is het houdings- en bewegingsapparaat en uitgangspunt de hulpvraag die in relatie daarmee is ontstaan. Om dit te realiseren ontwikkelen en bieden we kortdurende trainingsprogramma’s voor kleine groepen met daarin een combinatie van kennisoverdracht en praktisch oefenen. Kernbegrippen hierbij zijn: aandacht voor het individu, vraaggestuurd, maatwerk en kwaliteit.

systeem


De relaties binnen het systeem