Wanneer u te maken heb met Niet –Aangeboren Hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld door een beroerte of een ongeluk waarbij je een hersenkneuzing opliep, kan je ernstige vermoeidheid ervaren. Kleine dingen kosten ineens volop energie of je hebt moeite alle activiteiten op een dag vol te houden. In deze module leert u uw dagen zo in te vullen dat er geen overbelasting of onderbelasting plaatsvindt. U leert een balans te vinden in uw belasting en belastbaarheid, waardoor u minder vermoeidheid ervaart in het dagelijks leven.

De module bestaat uit 2 delen, een informatiedeel en een praktisch deel. De volgende thema’s komen naar voren:

Informatiedeel:

  • Informatie over relatie NAH en vermoeidheid
  • Informatie over verschillende soorten activiteiten en vermoeidheid

Praktisch deel:

  • Huiswerkopdrachten met betrekking tot daginvulling en vermoeidheid
  • Oefeningen om inzicht te krijgen in hoe je omgaat met lastige situaties/de veranderingen.