Van een collega diëtist kregen we het volgende bericht:

Diëtisten werkzaam in de tweede lijn hebben een generiek voedingsbeleid voor de coronapatiënten opgesteld. Hun eerste ervaring leert dat patiënten met het coronavirus naast de klachten op longgebied, ook atypische klachten hebben zoals misselijkheid, braken, diarree en hevige buikpijn. Er is sprake van extreme vermoeidheid. De voedingsinname is slecht. De patiënten zijn te ziek om te eten en er is veel hulp nodig. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.

Proactieve hulp ter verbetering dan wel voorkomen van ondervoeding is hierbij dringend gewenst.

Voor een telefonische intake kunt u contact opnemen met Marion Theuws, Voeding en Dieet.

Tel: 06-839 22 885 | Info@mariontheuws.nl | www.mariontheuws.nl