Vermoeidheid na NAH, wat nu?

Niet – Aangeboren Hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die in de loop van het leven is ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam (hersenschudding, hersenkneuzing) of door een proces in het lichaam (beroerte, infectie, tumor). In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 nieuwe mensen te maken met hersenletsel.

Veelal wordt gedacht dat dit alleen om oudere mensen gaat, maar steeds meer jonge mensen worden met een Niet – Aangeboren Hersenletsel  geconfronteerd. Als u ziek bent geweest van COVID-19, kunt u ook neurologische klachten overhouden.

De gevolgen kunnen zichtbaar zijn,  zoals verlamming en stoornissen in het bewegen.
Maar gevolgen kunnen ook ‘ONZICHTBAAR’ zijn, zoals verandering in denken, doen, communicatie  en emotie. Al die veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de relatie, gezin, werk, vriendenkring, sociale omgeving, carrière en toekomst. Het ene moment staat men nog midden in het leven.
Het volgende moment lijkt dat leven niet meer bij hen te passen.

Vaak is men ook verschrikkelijk MOE. Maar liefst 57 procent van de mensen die getroffen is door een hersenbloeding of herseninfarct kampt drie jaar na het letsel nog steeds met vermoeidheidsklachten. 
Hoe hard men ook zijn of haar best doet, gewoon weer aan het werk gaan is er vaak niet meer bij. Het hele toekomstbeeld ligt aan diggelen!

Wilt u meer weten over vermoeidheid na hersenletsel? Ervaart u veel vermoeidheidsklachten en is het lastig uw activiteiten weer op te pakken? Is het lastig om energie over te houden om leuke dingen te doen? Zou u hier graag hulp bij willen hebben?

Deze module bestaat uit 2 delen, een informatiedeel en een praktisch deel. De volgende thema’s komen naar voren:

Informatiedeel:

  • Informatie over relatie NAH en vermoeidheid
  • Informatie over verschillende soorten activiteiten en vermoeidheid

Praktisch deel:

  • Huiswerkopdrachten met betrekking tot daginvulling en vermoeidheid
  • Oefeningen om inzicht te krijgen in hoe je omgaat met lastige situaties/de veranderingen