Jaisey had de gelegenheid om naar het World Congress of Psychomotricity in Verona te gaan. Daar heeft ze veel andere psychomotorische therapeuten en onderzoekers ontmoet en kennis uitgewisseld.

Jaisey heeft tijdens het congress ook een presentatie gegeven over de relatie tussen het interoceptief bewustzijn en het zelfbeeld. Interoceptief bewustzijn is het opmerken, juist interpreteren van lichaamssignalen en op basis hiervan tot een actie komen.

Wisten jullie dat bijna de helft (47%) van de variantie in zelfwaardering verklaard kan worden door de mate waarin iemand zijn lijf vertrouwt, luistert naar lichaamssignalen en geen stress ervaart bij lichamelijke pijn of ongemak?
Dit onderschrijft het belang van interoceptief bewustzijn en ook de cruciale rol die psychomotorische therapie kan spelen bij het algemene welzijn van mensen.