Vanaf 6 mei zijn de maatregelen in verband met het coronavirus bijgewerkt. Dit houdt voor onze praktijk in dat er gedeeltelijk weer fysieke consulten plaatsvinden, er aan huis behandeld wordt en er behandelingen via beeldbellen plaatsvinden.
Op basis van de klachten en gezondheidstoestand wordt er een afweging gemaakt voor de te kiezen behandelvorm.

Voor alle patiënten die in de praktijk komen, vragen we extra hygiënemaatregelen in acht te nemen:

 • Kom maximaal 5 minuten voor je behandeling naar de praktijk, zodat er zo min mogelijk contact tussen mensen plaatsvindt.
 • Schud geen handen.
 • Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van anderen.
 • Neem zelf eigen badlaken en handdoek mee naar de praktijk.
 • Was uw handen met water en zeep voordat u de behandelkamer of oefenruimte betreedt of desinfecteer de handen middels een desinfecteerpompje in de wachtruimte.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze weg in een afgesloten prullenbank. Was daarna uw handen.
 • Kleed u zoveel mogelijk thuis om.
 • Maak geen gebruik van het toilet in de praktijk, als het niet noodzakelijk is.
 • Voorkom contact tussen uw handen en uw gezicht.

De praktijk heeft de hygiënemaatregelen verscherpt wat betreft de schoonmaak van praktijkruimtes, gebruiksmateriaal en het behandelen van kwetsbare patiënten. Daarnaast zorgen de therapeuten voor de volgende extra hygiënemaatregelen:

 • De therapeut opent en sluit de deuren voor u.
 • Het materiaal wordt na elk gebruik gedesinfecteerd.
 • Bij herhaalconsulten wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van thuisoefenmaterialen.
 • Er is maximaal 1 patiënt tegelijk in de praktijk.

We danken uw voor de medewerking.

Team Coenenfysiotherapie