Masterthesis

Binnen de eerstelijnszorg komt veelvuldig problematiek voor die gerelateerd is aan het zelfbeeld. Literatuuronderzoek geeft aanwijzingen voor het positieve effect van een hoog interoceptief bewustzijn op het zelfbeeld. Het interoceptief bewustzijn begint bij het waarnemen van lichamelijke signalen, het lichaamsbewustzijn. Psychomotorische therapeuten maken veelvuldig gebruik van oefeningen om het lichaamsbewustzijn positief te beïnvloeden.

Hierdoor kan er een aanname gedaan worden dat PMT een geschikte manier is om een negatief zelfbeeld te behandelen. Het ontbreekt echter aan bewijs dat een hoog interoceptief bewustzijn een voorspeller is van een positief zelfbeeld. Met dit onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan de onderbouwing van PMT-behandeling bij zelfbeeldproblematiek. Deze masterthesis richt zich op een explorerend onderzoek naar de voorspellende waarde van het interoceptief bewustzijn op het zelfbeeld.

Ik wil bij voorbaat iedereen bedanken voor hun deelname aan het onderzoek. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en anoniem geanalyseerd worden.

Met vriendelijke groeten,
Jaisey Coenen