Uncategorized

Uitnodiging symposium: 30 jaar bestaan Coenenfysiotherapie

CoenenFysiotherapie in Riethoven bestaat dit jaar 30 jaar. In de  beginjaren was de fysiotherapie gericht op pijnklachten aan gewrichten en spieren. Daarnaast was er ook expertise in sportletsels en achterstanden van motorische ontwikkeling bij kinderen.  De praktijk heeft altijd gekeken naar de behoefte van de inwoners op het gebied van bewegen en fysiotherapie.

Door de vergrijzing van de bevolking heeft de fysiotherapie in de geriatrie een belangrijke rol gekregen. De mensen blijven langer thuis wonen. Lopen, zelfverzorging en verplaatsingen in huis en buitens huis zijn belangrijk voor de zelfstandigheid. De geriatrie fysiotherapie kijkt naar de mogelijkheden waar nog winst gehaald kan worden. Het is belangrijk dat hetfragiele evenwicht van  de kwetsbare ouderen zich beweegt naar de positieve kant. Een actieve levensstijl is zowel goed voor je lichaam als voor je welbevinden. Samen bewegen geeft veel levensvreugde en sterke spieren verhogen de kwaliteit van leven.

De groep mensen die een tia, beroerte of ander hersenletsel op hebben gelopen vallen vaak tussen wal en schip. Na een revalidatie traject in een revalidatiecentrum ervaren ze de grootste problemen op het moment dat ze thuis zijn. De Niet Aangeboren Hersenletsel is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant. Ze hebben geen bordje op hun hoofd met het opschrift: NAH.  Ze worden vaak overvraagd en overprikkeld. De praktijk heeft in de loop ter jaren veel kennis vergaard op dit gebied en biedt voor deze patiëntengroep een multidisciplinaire behandeling aan. Naast fysiotherapie wordt er ook  psychomotorische therapie aangeboden.

De huidige maatschap vraagt veel van de jeugd, jong volwassenen en ouderen. De hoge eisen, verwachtingen, plichten en diverse rollen hebben invloed op ons functioneren. Een groot deel van de bevolking ervaart continue stress. Dit heeft invloed op je brein en hormonen. Het gevolg is dat de weerstand verminderd en gedragsgerelateerde klachten ontstaan.

De Coenenfysiotherapie is gericht op de totale mens in zijn omgeving. Behandelbare aspecten kunnen zijn;  leren waarnemen van lichaamssignalen, inzicht vergroten van energievretende activiteiten en energiegevers. Kennis vergroten van niet-helpende gedachten en verbeteren van ademhaling /ontspanning.

Helaas zien we de laatste jaren steeds meer oncologische patiënten. Mede door de vergrijzing en goede resultaten van de oncologische behandeling is dit een groeiende patiëntengroep. Wetenschappelijk is bewezen dat  trainen van spieren en vergroten van de conditie een positieve invloed heeft op de behandeling van kanker. Dit geldt zowel voor chirurgie, bestraling als chemotherapie. Voorwaarde is wel dat de fysiotherapeut specifieke scholing op dit gebied heeft.

De huidige fysiotherapie is gericht op beïnvloeding van bewegend gedrag. De intrinsieke motivatie bij de patiënten is bijna altijd in grote mate aanwezig. We maken contact, vragen door, aandacht voor, respect. Gezien worden als mens is noodzakelijk om tot een goede patiënt therapeut relatie te komen.

Persoonlijke doelen die functioneel en haalbaar zijn bevordert de resultaten en motivatie.

Wanneer iemand (chronisch) ziek is heeft dit niet alleen invloed op de persoon zelf maar ook op zijn naaste omgeving. Binnen onze praktijk hebben we aandacht voor de partner en of ouders. Ze worden actief betrokken bij het behandelplan. De directe omgeving kan veel positieve invloed hebben op het herstel of de omgang met de patiënt.

In de huidige gezondheidzorg is samenwerking tussen de verschillende zorgverleners noodzakelijk. De huisarts heeft hierin de regie. In dit kader wordt er een gratis symposium georganiseerd op zaterdag 5 oktober in de Rietstek in Riethoven met het thema Samen Sterk. Huisartsen, (fysio)therapeuten, welzijnorganisaties en burgerinitiatiefnemers geven presentaties en workshops. 

Ik zou heel erg blij worden wanneer jullie in grote getale op het symposium aanwezig zouden zijn.

 

Symposium Preventie en Samen Sterk

Ter gelegenheid van het 30 jaar bestaan van Coenen Fysiotherapie  organiseren we in  samenwerking met de huisartsen, paramedici, dorpondersteuner en enkele welzijnorganisaties een gratis symposium voor alle inwoners van  Riethoven en omliggende dorpen. Dit gaat gebeuren op zaterdagmorgen  5 oktober van 9.30-12.30 in de Rietstek en  Hofstek te Riethoven.

De presentaties en workshops gaan over de verschillende domeinen  van zelfredzaamheid.

De achterliggende gedachte is dat we met zijn allen, individueel of als samenleving een positieve invloed hebben op onze kwaliteit van leven. Informeren, ervaren en kennis delen zijn de elementen van dit symposium.

Het programma bestaat uit 4 ronden van presentaties / workshops. We vragen u op het inschrijfformulier  per ronde een keuze te maken.

In verband met de organisatie vragen we u om zich aan te melden voor 22 september via het inschrijfformulier.

Er zijn per presentatie / workshop een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Schrijf je snel in. Vol is vol.

BeweegMij

BeweegMij is een onderdeel van Coenen Fysiotherapie VOF.
BeweegMij biedt psychomotorische therapie, bewegingsagogie en beweeggroepen aan. Het wil mensen handvatten aanreiken om in hun kracht te komen en de balans in het leven te (her)vinden. Kernbegrippen binnen de manier van werken zijn: individuele aandacht geven en cliëntspecifiek werken. De werkvorm wordt aangepast op wensen en mogelijkheden van cliënten/deelnemers.
BeweegMij richt zich op het vergroten van de zelfeffectiviteit, zelfwaardering en zelfregulering. Dit wordt gedaan door dingen te ervaren, te oefenen, te leren en reflecteren binnen beweegactiviteiten.
Dit alles met als doel om de kwaliteit van leven te vergroten.

BeweegMij biedt op verschillende niveaus training, begeleiding en therapie aan. Op deze manier is er voor iedereen een passend aanbod te maken.

https://beweegmij.nl/

Oncologie

Oncologische patiënten kunnen tijdens en na afloop van de medische behandeling bij de fysiotherapeut terecht. Fysiotherapie tijdens de medische behandeling heeft als effect dat de fitheid en spierkracht behouden blijft, dat er minder klachten van misselijkheid, vermoeidheid of pijn aanwezig zijn, de chemotherapie beter verdragen wordt en dat u sneller weer aan het werk kan na de behandeling.

In het traject na de medische behandeling kunnen we  helpen bij een sneller herstel van fitheid, spierkracht, vermoeidheid en het hervatten van de dagelijkse activiteiten.

Zorgpad oncologie

Zorgpad Burn-out