CoenenFysiotherapie in Riethoven bestaat dit jaar 30 jaar. In de  beginjaren was de fysiotherapie gericht op pijnklachten aan gewrichten en spieren. Daarnaast was er ook expertise in sportletsels en achterstanden van motorische ontwikkeling bij kinderen.  De praktijk heeft altijd gekeken naar de behoefte van de inwoners op het gebied van bewegen en fysiotherapie.

Door de vergrijzing van de bevolking heeft de fysiotherapie in de geriatrie een belangrijke rol gekregen. De mensen blijven langer thuis wonen. Lopen, zelfverzorging en verplaatsingen in huis en buitens huis zijn belangrijk voor de zelfstandigheid. De geriatrie fysiotherapie kijkt naar de mogelijkheden waar nog winst gehaald kan worden. Het is belangrijk dat hetfragiele evenwicht van  de kwetsbare ouderen zich beweegt naar de positieve kant. Een actieve levensstijl is zowel goed voor je lichaam als voor je welbevinden. Samen bewegen geeft veel levensvreugde en sterke spieren verhogen de kwaliteit van leven.

De groep mensen die een tia, beroerte of ander hersenletsel op hebben gelopen vallen vaak tussen wal en schip. Na een revalidatie traject in een revalidatiecentrum ervaren ze de grootste problemen op het moment dat ze thuis zijn. De Niet Aangeboren Hersenletsel is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant. Ze hebben geen bordje op hun hoofd met het opschrift: NAH.  Ze worden vaak overvraagd en overprikkeld. De praktijk heeft in de loop ter jaren veel kennis vergaard op dit gebied en biedt voor deze patiëntengroep een multidisciplinaire behandeling aan. Naast fysiotherapie wordt er ook  psychomotorische therapie aangeboden.

De huidige maatschap vraagt veel van de jeugd, jong volwassenen en ouderen. De hoge eisen, verwachtingen, plichten en diverse rollen hebben invloed op ons functioneren. Een groot deel van de bevolking ervaart continue stress. Dit heeft invloed op je brein en hormonen. Het gevolg is dat de weerstand verminderd en gedragsgerelateerde klachten ontstaan.

De Coenenfysiotherapie is gericht op de totale mens in zijn omgeving. Behandelbare aspecten kunnen zijn;  leren waarnemen van lichaamssignalen, inzicht vergroten van energievretende activiteiten en energiegevers. Kennis vergroten van niet-helpende gedachten en verbeteren van ademhaling /ontspanning.

Helaas zien we de laatste jaren steeds meer oncologische patiënten. Mede door de vergrijzing en goede resultaten van de oncologische behandeling is dit een groeiende patiëntengroep. Wetenschappelijk is bewezen dat  trainen van spieren en vergroten van de conditie een positieve invloed heeft op de behandeling van kanker. Dit geldt zowel voor chirurgie, bestraling als chemotherapie. Voorwaarde is wel dat de fysiotherapeut specifieke scholing op dit gebied heeft.

De huidige fysiotherapie is gericht op beïnvloeding van bewegend gedrag. De intrinsieke motivatie bij de patiënten is bijna altijd in grote mate aanwezig. We maken contact, vragen door, aandacht voor, respect. Gezien worden als mens is noodzakelijk om tot een goede patiënt therapeut relatie te komen.

Persoonlijke doelen die functioneel en haalbaar zijn bevordert de resultaten en motivatie.

Wanneer iemand (chronisch) ziek is heeft dit niet alleen invloed op de persoon zelf maar ook op zijn naaste omgeving. Binnen onze praktijk hebben we aandacht voor de partner en of ouders. Ze worden actief betrokken bij het behandelplan. De directe omgeving kan veel positieve invloed hebben op het herstel of de omgang met de patiënt.

In de huidige gezondheidzorg is samenwerking tussen de verschillende zorgverleners noodzakelijk. De huisarts heeft hierin de regie. In dit kader wordt er een gratis symposium georganiseerd op zaterdag 5 oktober in de Rietstek in Riethoven met het thema Samen Sterk. Huisartsen, (fysio)therapeuten, welzijnorganisaties en burgerinitiatiefnemers geven presentaties en workshops. 

Ik zou heel erg blij worden wanneer jullie in grote getale op het symposium aanwezig zouden zijn.

 

-->