Dat oudere fietsers aanzienlijk meer risico lopen in het verkeer dan volwassen fietsers, is al jaren bekend. Omdat de groep van oudere fietsers door vergrijzing steeds groter wordt, heeft de Fietsersbond op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in meer detail gekeken naar de verkeersveiligheid van oudere fietsers.

Het risico voor de oudere fietser op een letselongeval is gemiddeld 3,2 maal zo hoog van andere fietsers. Dit verhoogde risico komt niet zozeer door een hogere mate van betrokkenheid bij ongevallen, maar vooral door de grotere breekbaarheid van ouderen.

Kijken we naar verschillen tussen gemeenten, dan vinden we met behulp van de data van de Fietsbalans dat oudere fietsers meer risico lopen in gemeenten met meer verkeershinder en met meer lawaai op straat. Op grond hiervan wordt aanbevolen de netwerken voor fiets en auto meer te ontvlechten.

In plaatsen waar ouderen meer fietsen, is hun risico op een letselongeval kleiner (safety by numbers). Een verklaring van dit opmerkelijk feit kan zijn dat ouderen die meer fietsen meer routine hebben en daarmee minder ongevallen meemaken. Bovendien wordt er meer gefietst in gemeenten met een beter en daarmee veiliger fietsklimaat. Op grond hiervan beveelt de Fietsersbond aan om te werken aan een veilige fietsinfrastructuur en het fietsgebruik onder (50 -) 65 – 74 jarigen en selectief onder 75 plussers te promoten.

Voor fietsers die graag tips willen om veiliger te fietsen,: de fietsschool van de Fietsersbond organiseert fietsinformatiedagen voor senioren. Kijk voor meer informatie op www.fietsersbond.nl/fietsschool.