Deze training leert de mantelzorger en de zorgvrager op de juiste wijze om te gaan met loophulpmiddelen. Denk hierbij aan rollatortraining en het lopen met een stok of andere hulpmiddelen. De juiste afstelling van het loophulpmiddel is een voorwaarde voor een goed gebruik.

Geleerd wordt hoe men kan omgaan met obstakels die men elke dag tegenkomt: deuren met deurdrangers, stoepen, ongelijkmatig terrein. Ook het manoeuvreren binnenshuis komt aan bod. Waar laat je de rollator bij gebruik van het toilet? Het programma biedt praktische tips en houdt rekening met de specifieke mogelijkheden van de deelnemer.

Duur 5 bijeenkomsten van 1 uur
Groepsgrootte 2-4 personen
Voor wie Mantelzorger met hulpvrager