Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen lopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het transport van hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een goede conditie verkeert.

Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) verbeterd worden.

Tijdens oedeemtherapie kan een manuele lymfedrainage massage worden uitgevoerd, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren.

Wat is oedeem?
Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Lymfoedeem is een chronische aandoening die vaak geleidelijk ontstaat.

Lymfoedeem is onder te verdelen in primaire- en secundaire oedeem. Primair lymfoedeem is aangeboren. De lymfevaten- en knopen zijn niet goed aangelegd, waardoor de aan- en afvoer van het lymfevocht onvoldoende is. Dit kan in het hele lichaam voorkomen maar uit zich m.n. in de benen.

Secundair lymfoedeem is verworven. Lymfevaten en /of knopen zijn beschadigd of verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn armoedeem na een borstoperatie, oedeem van het been na een gynaecologische ingreep en oedeem na het verwijderen van een eventueel kwaadaardig tumorweefsel. Bij deze operaties worden lymfeklieren verwijderd en raken lymfevaten beschadigd, waardoor vochtafvoer wordt bemoeilijkt.

Patiënten, die na de operatie radio-en/of chemotherapie ondergaan, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van lymfoedeem.

Secundair lymfoedeem kan echter ook ontstaan na forse schaafwonden, ontstekingen, gewrichtsoperaties, etc.

In de meeste gevallen ontstaan de klachten geleidelijk en pijnloos, omdat het oedeem heel langzaam toeneemt. De klachten die dan kunnen ontstaan zijn o.a. een vermoeid en zwaar gevoel, zwelling met als gevolg beperkingen in bewegen en beperkingen in het dagelijkse functioneren (bijv. een pen niet meer goed kunnen hanteren doordat de vingers zijn gezwollen bij een armoedeem).

Deze vorm van therapie valt onder de HKZ certificering.