Wanneer bijvoorbeeld een groot beroep wordt gedaan op de mantelzorger, ontstaat het risico van overbelasting. De draaglast en draagkracht van de mantelzorger zijn dan niet in evenwicht. Het lichaam geeft hierbij signalen af.

Het voorkomen van overbelasting is cruciaal. In deze training wordt daarom met lichaamsoefeningen gewerkt aan het vergroten van kennis over overbelasting. Men leert de signalen van overbelasting herkennen en hoe men daar vervolgens actie op kan ondernemen.

In deze training komen de volgende thema’s naar voren:

  • Samenwerken en communiceren
  • Herkennen van, stress, spanning en emoties
  • Grenzen bewaken en weerbaarheid
  • Copingsstrategieën (hoe u omgaat met moeilijke situaties; u leert bijvoorbeeld om hulp te vragen en accepteren, en problemen anders te benaderen)

Daarnaast krijgt u theorie over de begrippen stress, overbelasting, rolpatronen en copingsstrategieën.

Duur 3 bijeenkomsten van 1,5 uur
Groepsgrootte maximaal 6 personen
Voor wie Mantelzorgers