BeweegMij is een onderdeel van Coenen Fysiotherapie VOF.
BeweegMij biedt psychomotorische therapie, bewegingsagogie en beweeggroepen aan. Het wil mensen handvatten aanreiken om in hun kracht te komen en de balans in het leven te (her)vinden. Kernbegrippen binnen de manier van werken zijn: individuele aandacht geven en cliëntspecifiek werken. De werkvorm wordt aangepast op wensen en mogelijkheden van cliënten/deelnemers.
BeweegMij richt zich op het vergroten van de zelfeffectiviteit, zelfwaardering en zelfregulering. Dit wordt gedaan door dingen te ervaren, te oefenen, te leren en reflecteren binnen beweegactiviteiten.
Dit alles met als doel om de kwaliteit van leven te vergroten.

BeweegMij biedt op verschillende niveaus training, begeleiding en therapie aan. Op deze manier is er voor iedereen een passend aanbod te maken.

https://beweegmij.nl/

-->