Voorwaarde om mensen met een verstandelijke handicap fysiotherapeutisch te kunnen behandelen met het doel vergroten van de kwaliteit van leven, is dat er een empathie is met deze doelgroep. Daarnaast aanwezigheid van specifieke kennis van syndromen in relatie met het bewegingsapparaat. Begeleiding van deze mensen vereist een persoonlijke aanpak die rekening houdt met hun gedragskenmerken. Erg belangrijk is de samenwerking met begeleiding van wonen en werken. De arts verstandelijke gehandicapten heeft samen met de huisarts de regie.

Coenen Fysiotherapie werkt nauw samen met en heeft korte lijnen met andere paramedische disciplines zoals ergotherapie, logopedie , gedragsdeskundige en orthopedische schoenmaker. Jarenlange ervaring en aanwezigheid van expertise maakt dat deze fysiotherapiepraktijk voor deze doelgroep uniek is in deze regio. De groep mensen met een verstandelijke handicap is zeer heterogeen. Ernst en oorzaak van de beperking kunnen verschillen, evenals de leeftijd waarop het zich manifesteert en de bijkomende problemen. Een bekende (aangeboren) aandoening die gepaard gaat met een verstandelijke handicap is het Downsyndroom. Verder gaat een zeer groot relatief zeldzame erfelijke aandoeningen gepaard met een verstandelijke handicap, zoals het Fragiele-X-syndroom, Rett-syndroom en het Angelmansyndroom. Bepaalde bijkomende problemen komen veel vaker voor onder mensen met een verstandelijke handicap dan in de algemene bevolking. Zoals epilepsie, zintuigstoornissen, dementie en psychische stoornissen. Ook hebben ze vaker andere problemen zoals overgewicht, en slikproblemen.

P4280222-150x150

Na een kennismakingsgesprek zal er verder fysiotherapeutisch onderzoek plaatsvinden. Behandeldoelstellingen zijn gerelateerd aan de hulpvraag en gericht op de zelfredzaamheid en het vergroten van de kwaliteit van leven. Deze vorm van therapie valt onder de HKZ certificering.

Tel. 040-2076620
www.coenenfysiotherapie.nl
info@coenenfysiotherapie.nl